Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Lyudmila Mehdiyeva

Latın dili

+994 12 492 74 18

mehdiyeva1946@wcu.edu.az