Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Mahmud Allahmanov

Fil.e.d. prof.

Doktorantlara rəhbərlik

+994 12 492 74 18

Fil.e.d. prof.