Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Məlahət Bağıyeva

k.ü.f.d., dosent

Ekoloji kimyanın əsasaları, Kimya

+994 12 565 39 74

bagiyeva_malahat@wcu.edu.az

k.ü.f.d.,

dosent