Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Mübariz Mehdiyev

Hərbi hazırlıq, Çağırışaqədərki hazırlıq

+994 12 565 39 77

mubariz-57@wcu.edu.az