Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Nahidə Həsənova

Fil.ü.f.d

Müasir Azərbaycan dili, Öyrənilən əsas dil, Azərbaycan dilinin üslubiyyəti

+994 12 492 74 18

Fil.ü.f.d

x