Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Nərgiz Əzimova

k.ü.f.d.

Tətbiqi ekologiya, Ekoloji monitorinq

+994 12 565 39 74

narqiz.azimova@wcu.edu.az

k.ü.f.d.,