Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Natavan Cəfərova

c.ü.f.d.

Abşeron yarmadasının landşaft ekoloji şərtləri, Meşələrin ekoloji faydaları, Qafqazın ekologiyası, Ekologiya

+994 12 565 39 74

natavan.jafarova@wcu.edu.az

c.ü.f.d.