Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Nuranə Nuriyeva

Fil.ü.f.d

Ölkə ədəbiyyatı tarixi, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Ədəbiyyatşünaslığa giriş

+994 12 492 74 18

Fil.ü.f.d