Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Nuridə Novruzova

Fil.ü.f.d., dosent

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

+994 12 492 74 18

n.nurida@wcu.edu.az

Fil.ü.f.d., dosent