Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Ömər Gülalov

k.ü.f.d.

Kimya.Ümumi kimya. Poliqrafik istehsalın fiziki-kimyəvi əsasları. Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası

+994 12 492 74 18

k.ü.f.d.