Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Pərviz Qurbanov

i.ü.f.d., prof, Maliyyə Mühasibat uçotu kafedra müdiri

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi, əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası, Beynəlxalq maliyyə valyuta kredit münasibətləri. AR vergi siyasəti, Vergi və vergitutma, Vergi siyasətinin konseptual əsasları, pul kredit banklar, maliyyə, bank işi

+994 12 565 39 77

parviz.gurbanov@wcu.edu.az