Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Rafiq Novruzov

Fil.e.d. prof

Dissertantlara rəhbərlik

+994 12 492 74 18

Fil.e.d. prof

x