Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Rəhim Rəhimov

t.ü.f.d., dosent

Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi, Rəqamsal sistemlər, VEB proqramlaşdırma, Ekspert sistemlər, Sisremli analiz və kompüterlərdə modelləşdirmə

+994 12 565 39 74

rehim.rehimov@wcu.edu.az

t.ü.f.d., dosent