Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Rəşad Zeynallı

Ümumi ekologiya, Ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən istifadə

+994 12 565 39 74

rewadg313@gmail.com

Təhsil və peşə fəaliyyəti  haqqında məlumatlar:

    10  may 1996-cı ildə Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kəndində anadan olmuşdur. 2002-2013-ci illər ərzində Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2013-2017-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “ Biologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.

    2018-ci ildə Qərbi Kaspi Universitetində “ Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi” ixtisası üzrə magistr təhsili almağa başlamışdır. 2020-ci ildə “ Bakı şəhəri məişət tullantılarının utilizasiyasının ətraf mühitə təsiri” adlı magistrlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Dissertasiya mövzusuna dair 4 tezis çap edilmişdir.

    2019-cu ildən etibarən Qərbi Kaspi universitetinin kollecində müəllim vəzifəsində çalışır.

Çap olunan tezislərin adları:

  1. Bərk məişət tullаntılаrının kompostlаşdırılmаsı
  2. Influence of domestic and industrial waste of the Caspian states on pollution of the Caspian Sea
  3. Məişət  Tullantı Suları  Qaqtışıqlarının  Utilizasiyası
  4. Məişət tullantılarının emalının ətraf mühitə təsiri