Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Rəna İbrahimova

t.ü.f.d. dos

Etnoqrafiyanın əsasları, Qərb ölkələrinin etnoqrafiyası, Region etnoqrafiyası

+994 12 565 39 77

rena.ibrahimova@wcu.edu.az

t.ü.f.d. dos