Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Rəna Mirzəzadə

f.e.d., prof

Dissertantlara rəhbərlik

+994 12 565 39 77

rena.mirzazade@wcu.edu.az

f.e.d., prof