Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Biznes Məktəbi

Rövşən Məmmədov

i.ü.f.d.

Maliyyə, Bank işi, Beynəlxalq maliyyə valyuta kredit münasibətləri.

+994 12 565 39 77

rovshen.memmedov@wcu.edu.az

i.ü.f.d.