Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Samirə Abışova

c.ü.f.d.

Melorasiya və rekultativ işin əsasları

+994 12 565 39 74

samira.abushova88@wcu.edu.az

c.ü.f.d.