Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Səadət Şıxıyeva

Fil.ü.f.d., dosent

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Ölkə ədəbiyyatı tarixi

+994 12 492 74 18

Fil.ü.f.d., dosent