Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Filologiya və Tərcümə Məktəbi

Səid Naxçıvani

Eşidib anlama və nitq – 5, 6

+994 12 492 74 18

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Eşidib anlama və nitq

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Naxçıvani Səid 25 dekabr 1973-cü ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur. 1995-1998-ci illərdə İranda Tabriz Azad Universitetində ingilis dili fakültəsində təhsil almışdır. 2000-2001-ci illərdə magist təhsilini “School of Business, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom”-da “International Management” fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.