Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Sərraf Hüseynov

Doktorant

Multikultirizmə giriş, Mədəniyyətşünaslıq

+994 12 565 39 77

serraf.huseynov@wcu.edu.az

doktorant