Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Sevda Rzayeva

t.ü.f.d., dosent

İnformatika, İKT baza bilikləri, Multimedia texnologiyaları, Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi

+994 12 565 39 74

nurelmar@wcu.edu.az

t.ü.f.d., dosent

x