Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Sevil Məmmədova

s.e.d, dos

Siyasi fikir tarixi, Politologiya

+994 12 565 39 77

sevil_memmedova@wcu.edu.az

s.e.d, dos