Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Sevinc Ruintən

t.ü.f.d. dos

Türk xalqları tarixi, KİV –in cəmiyyətdə yeri və rolu, Azərbaycanın türk ölkələri ilə münasibəti

+994 12 565 39 77

sevinj.ruitan@wcu.edu.az

t.ü.f.d. dos