Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İqtisadiyyat Məktəbi

Sitarə Cəlilova

Azərbaycan iqtisadiyyatı, Dünya iqtisadiyyatı, İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti

+994 12 565 39 77

sitara.jalilova@wcu.edu.az

1988-ci ildə  D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı institutu Fərqlənmə diplomu ilə Əməyin iqtisadiyyatı ixtisası üzrə bitirib.

Sertifikatlar:

1995-ci ildə “Applied Economics” ( Tətbiqi iqtisadiyyat) üzrə istiqamətverici seminarlarda iştirak edib və “Junior Achievement“ sinifinin müəllimi ixtisası üzrə dərəcəsini alıb.

1998-ci ildə Tacis-Market Economw Business Practices

1998-ci ildə Tacis-Tempus proqramı üzrə” İrlandiya Texnoloji İnstitutunda”   “Foods sistem” üzrə treninqlər keçib

1999-cu ildə  “Teacher Traininq Proqram –MBA  Marketinq Class” (Qərb Universiteti və ABŞ  “Şimali Alabama  Universiteti” )

1994-cü ildən Qərb Universitetinin “İqtisadiyyat ,menecment və marketinq” kafedrasının müəllim vəzifəsinə qəbul olunub. 2002-ci ildən İqtisadiyyat kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Elmi nəşrlər:

“İqtisadi təlimlər tarixi”fənni üzrə metodik vəsaitlər və proqramlar(qrif. 1998,2006 Bakı) ;” İstehsalat menecmenti proqramı” ( qrif. 1999 Bakı);” İqtisadi tarix”fənni üzrə proqram və vəsaitlər (qrif. 2004 ,2009 Bakı).

“Bazarın  dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və özünü tənzimləmə mexanizmi ”haqqında məqalə ( “Təkəmmül”jurnalı ). Bundan başqa “Müəssisənin iqtisadiyyatı”,  “Dünya iqtisadiyyat” proqramları tərtib edib.