Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Sübhan Talıblı

t.ü.f.d. dos

Azərbaycan tarixi

+994 12 565 39 77

subhan.talibli@wcu.edu.az

t.ü.f.d. dos