Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

İctimai elmlər məktəbi

Təhminə Hüseynova

Peşə etikası və etiket qaydaları

+994 12 565 39 77

tehmine.h@wcu.edu.az