Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Tətbiqi və Təbiət Elmləri Məktəbi

Teymur Nizamzadə

c.ü.f.d., dosent

Torpaqşünaslıq və əkinçilik, Yer elmlərinin əsasları

+994 12 565 39 74

teymur.nizamzade@wcu.edu.az

c.ü.f.d., dosent