Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Siyasi Elmlər Məktəbi

Yaqub Mahmudov

t.e.d., prof. AMEA-nın Həqiqi üzvü

Doktorant rəhbərliyi

+994 12 565 39 77

yaqub.mahmudov@wcu.edu.az

t.e.d., prof. AMEA-nın Həqiqi üzvü