Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Dizayn Məktəbi

Yevqeniya Aşurli

Dosent, Azərb. dizaynerlər İttifaqın üzvü

Konstruktivləşdirmənin əsasları, S/f.Arxitektonika, Dizaynda patentləşdirmə

+994 12 565 39 74

ashurbeyli@gmail.com

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

Dizayn

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

1967-1974 - Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun neft-mexanik fakültəsi, mühəndis-mexanik ixtisası.

1992 - Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunun Beynəlxalq Biznes Məktəbi, reklam işi ixtisası.

1997-dən Azərbaycan Dizaynerlər İttifaqının üzvüdür.

 

Əmək fəaliyyəti 1966 ildən, o cümlədə:

 

Mühəndis-konstruktor fəaliyyəti

 

1972-1987 – leyt.Şmidt ad. zavodunun XKB-su, “AzİNMAŞ” ETİ-tu, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika ETİ-tu. Mühəndis-konstruktor, III-cü, II-ci kateqoriyalı konstruktor.

 

 

Dizayn fəaliyyəti

 

1987-1993 - “Nefteximavtomat” ETLİ-nun dizayn-bürosunda, eyni vaxtında İliç ad. Mədəniyyət və texniki sarayında Konstruktivləşdirmə sinifin rəhbəri.

1993-1995 – “Futuroloq” AFTK-də Dizayn kafedrasının müəllimidir.

1994-2001 - Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Dizayn kafedrasının  müəllimidir.

1996-1999- Moskva Açıq Sosial Universitetinin Dərbənd filialının (ДФ МОСУ) İncəsənət fakultəsinin dekanı və baş müəllimi (eyni vaxtında).

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Dizayn kafedrasının  müəllimi, sonra baş müəllimidir, 2010-cu ildən Dizayn kafedrasının dosenti.

 

2002-ci ildən indiki vaxtına qədər Qərbi-Kaspian Universitetinin Dizayn kafedrasının əvəzçi kimi müəllim, baş müəllim, hal hazırda dosent vəzifəsində işləyir.

 

30-dan çox elmi əsərin, o cümlədən metodik vəsait, dərslik elmi məqalələrin və məruzələrin müəllifidir.

 

Elmi nəşrlər:

 

 1. «II-ci Respublika Dizayn Konfransının toplusu». «Дизайн и инновации в педагогике» adlı məruzə, Bakı, 2001.
 2. UNESCO-nun Dərbənd şəh. abadanlıq və yenidən qurulmasına həsr olunmuş konfransı.  «Дизайн-программа реконструкции и развития народных художественных промыслов Дагестана» adlı məruzə, Dərbənd, 2001.
 3. Красота спасет мир» adlı məqalə, Dərbənd, 2002.
 4. «Обзор методических материалов по преподаванию графического дизайна» adlı məqalə, Dərbənd, 2002.
 5. «Azərbaycan Elmi və Mədəniyyəti: Aktual Problemlər» elmi-praktik konfransının toplusu. «Информационные технологии в образовании» adlı məruzə, Bakı, 2003.
 6. Heydər Əliyev 80-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu.  «Проблемы современного образования» adlı məqalə, Bakı, 2003.
 7. «XXI əsrin elmi» konfransında «Инновационные методы в образовании» adlı məruzə, Bakı, 2003.
 8. Heydər Əliyev xatirəsinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu. «Информационные технологии и искусство» adlı məqalə, Bakı, 2006.
 9. «Dizayn tədrisində giriş kursunu əhəmiyyəti» adlı metodik vəsaiti, Bakı, 2008.
 10. «Художественно-конструкторский анализ в системе дизайн- образования» adlı məqalə, Bakı, 2008.
 11. «Dizayn təlimində müasir texnologiya tətbiqi» adlı məqalə, Bakı, 2010.
 12. «Arxitektonika» fənni üzrə tədris-metodik vəsaiti, Bakı, 2011.
 13. «Информационные технологии в дистанционном образовании» adlı məqalə, Bakı, 2011.
 14. «Анализ мирового опыта преподавания графического  дизайна» adlı məqalə, Bakı, 2012.
 15. «Konstruktivləşdirmənin əsasları» fənni üzrə tədris-metodik vəsaiti, Bakı, 2012.
 16. «Дизайн-образование на современном этапе» adlı məqalə, Bakı, 2014.
 17. «Значение инженерных дисциплин в преподавании дизайна» adlı məqalə, Bakı, 2014.
 18. «Texniki  fənlərin dizayn təhsilində əhəmiyyəti. I-ci hissə» tədris-metodik vəsaiti, Bakı, 2014.
 19. Beynəlxalq Muzeylər Günə həsr olunmuş elmi-praktik konfransında «Роль музеев в сохранении памятников материальной и духовной культуры» adlı məruzə, Bakı, 2014.
 20. «Dizayn tədrisində giriş kursunun əhəmiyyəti» metodik vəsaiti, Bakı, 2015.
 21. “Dizayn tədrisində müasir texnologiya tətbiqi” metodik vəsait, Bakı, 2015.
 22. “Həcmli formaların arxitektonikası” dərs vəsaiti, Bakı, 2015.
 23. “Texniki  fənlərin dizayn təhsilində əhəmiyyəti. II-ci hissə” tədris-metodik vəsaiti, Bakı, 2015.
 24. «Инновационные методы в дизайне» adlı məqalə, Bakı, 2015.
 25. “Dizaynda innovasiya metodları” metodik vəsait, Bakı, 2016.
 26. «Информационные технологии в современном Дизайн-образовании» adlı məqalə, Bakı, 2017.
 27. “Dizaynda kompozisiyanin tədrisinin bir neçə aspektləri” metodik vəsaiti, Bakı, 2017.
 28. "Layihələndirmənin əsasları" tədris-metodik vəsaiti, Bakı, 2019.
 29. “Dizayn-layihələndirmə bu gün” adlı məqalə, Bakı, 2020.
 30. “Dizayn ixtisası üzrə mövcud olan praktiki fənlərin distant tədrisinin metodikası” adlı məruzə, Bakı, 2020.
 31. “Методика дистанционного преподавания практических дисциплин по специальности «дизайн»” adlı məqalə, Bakı, 2020.
 32. “Dizaynda layihələndirmə” dərs vəsaiti, 1-ci hissə, Bakı, 2020.

 

 

DİZAYN ÜZRƏ MÜƏLLİF TƏDRİS PROQRAMLAR

 

 1. Erqonomika
 2. Müəllif hüququ və patentşünaslıq
 3. Reklamşünaslıq
 4. Sənaye formaların arxitektonikası
 5. Fəza formaların arxitektonikası
 6. Dizayn tarixi
 7. Müasir dizaynın problemləri
 8. Müasir elmin problemləri
 9. İnteryerdə rəng və işıq
 10. Materialşünaslıq
 11. Fitodizayn
 12. İnteryer dizaynı
 13. İnteryer komponentləri
 14. Memarlıq konstruksiyalar
 15. Tərsimi həndəsə və texniki rəsm
 16. Vizual kommunikasiyaları
 17. Layihələndirmənin əsasları
 18. Material, texnika və texnologiya
 19. Dizaynda patentləşdirmə
 20. Dizaynda layihələndirmə
 21. Konstruktivləşdirmənin əsasları
 22. Arxitektonika
 23. Perspektiva
 24. Texniki rəsmxətt