Qərbi Kaspi Universiteti

Müəllimlər

Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi

Zirəddin Qasımov

t.ü.f.d., dosent

Kompüter sxematexnikası və mikroprosessor sistemləri, Rabitə kanalları, Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi

+994 12 565 39 74

ziraddin.gasimov@wu.edu.az

t.ü.f.d., dosent