Western Caspian University

Teachers

School of Social Sciences

Serraf Huseynov

Doctoral

Multikultirizmə giriş, Mədəniyyətşünaslıq

+994 12 565 39 77

serraf.huseynov@wcu.edu.az