Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа высоких технологий и инновационного инжиниринга

Бахар Аскерова

Док. фил. наук по техн., доцент

Kompüter layıhələndirilməsinin müasir metodları, Müasir proqramlaşdırma dilləri, Verilənlərin analitik email, Paylanmış verilənlər və biliklər bazası

+994 12 565 39 74

bahar.askerova@wcu.edu.az