We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа социальных наук

Эльмира Гаджиева

Доктор философии юридический наук

Деловая переписка, Основы права и КАР, Правовые основы туристской деятельности, Правовые основы туризма, Права человека

+994 12 565 39 77

elmira.haciyeva@wu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

1.Beynəlxalq hüquq

2.Məhkləmə vəkilliyi

3.Müqavilə hüququ

4.Sahibkarlıq hüququ

5.Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

6.ARK və hüququn əsasları

7.Beynəlxalq iqtisadi hüquq

8.Gender araşdırmalarının

9.Cinayət hüquq və kriminalogiyanın əsasları

 

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Haciyeva Elmira Nejdat qızı 09.11.1948-ci ildə Kürdəmir şəhərində anadan olmuşdur.1968-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universietetinin hüquq fakültəsində təhsil almışdır.1974-cu ildə universiteti bitirib təyinat üzrə Azərbaycan Respublikasının kollegiyasına vəkil təyin edilmişdir.1981-ci ildə Səmərqənd vilayətində Vəkillər kollegiyasında çalışmışdır.1993-cü ildə Daşkəntdə hüquq elmləri namizədliyini müdafiə etmişdir.1995-ci ildən etibarən Qərb universitetində hüquq müəllimi vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb.Hal hazırda da Qərbi Kaspi Universitetində Tarix və fəlsəfə kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.