Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа прикладных и естественных наук

Тарана Поладова

Доктор философии по химии, доцент, Заведующий кафедрой Экология и окружающая среда

Современные проблемы экологии, история и методология экологии, общая экология

+994 12 565 39 74

teranepoladova@wcu.edu.az

Poladova Təranə Əli qızı 2000-ci ildə Xətai rayonu 261 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin “Tətbiqi kimya” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2008-ci ildə “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 2005-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda başlamışdır.

2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri İnstititunun “Makromolekullar kimyası” ixtisası üzrə əyani aspirantura şöbəsinə qəbul olmuşdur. 2013-cü ildə fəlsəfə doktoru dissertasiyası üzərindəki işi tamamlamış, 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası AAK tərəfindən kimya üzrə fəlsəfə doktoru diplomuna, 2018-ci ildə isə dosent diplomuna layiq görülmüşdür. AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstititunun aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışmaqla bərabər insititutun nəzdində fəaliyyət göstərən müdafiə seminarının katibi vəzifəsində də işlərini davam etdirmişdir. Hazırda həmin institutda elmlər doktoru səviyyəsində təhsilini davam etdirir və tədqiqatlar aparır. Geniş biliyə və dünyagörüşünə malik, daima axtarışda olan tədqiqatçı dəfələrlə Beynəlxalq və Respublika miqyaslı elmi konfrans, təlim və simpoziumlarda iştirak etmiş, müxtəlif dərəcəli diplom, sertifikat , həmçinin medallarla mükafatlandırılmışdır.

2016-cı ildən ADNSU-nun SABAH qruplarında ingilis və azərbaycan dillərində “Polimerlərin kimyası və fizikası” fənnini tədris edən T.Ə.Poladova 90-dan çox elmi əsərin müəllifidir ki (10-dan çox monoməqalə), onların bir çoxu xarici ölkələrin jurnallarında dərc edilmişdir. Hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin “Ekologiya və ətraf mühit” kafedrasının müdiridir.

Elmi əsərləri:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Y09dAUQAAAAJ

Synthesis and study of new catanion type, surface-active n-octyletylolamonmonium pentanoat salt  http://www.ppor.az/?page=issue&nid=78

Synthesis and study of new surface-active hexadecylammonium ethanoate and pentanoate salts https://aem.az/index.php?newsid=2307

The new polymer reagent for removing thin oil slicks from water surface 2021 https://7universum.com/ru/nature/authors/item/poladova-ta