YAXŞI TƏHSİL
SƏNİN ÜSTÜNLÜYÜNDÜR

Bütün xəbərlər

ÜSTÜNLÜKLƏR

1991-ci ildə əsası qoyulmuş Azərbaycanın ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri olan Qərbi Kaspi Universiteti fəaliyyət göstərdiyi ötən illər ərzində ölkənin aparıcı ali təhsil
ocaqlarından birinə çevrilib.

Xaricdə təhsil imkanları

Xarici dilləri mükəmməl
səviyyədə mənimsəmək imkanı

Təkmilləşdirilmişdir təcrübə
və işədüzəlmə imkanları

Müasir və unikal laboratoriyalar

Münasib təhsil haqları

Müxtəlif dillərdə ən yeni
nəşrlərlə zəngin kitabxana

QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİNİN RƏSMİ HİMNİ

0:00