Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа бизнеса

Камала Гусейнова

Декан факультета экономики и бизнеса

Менеджмент, Управление персоналом, Управление проектами

+994 12 565 39 77

kemale.huseynova@wcu.edu.az

Hüseynova Kəmalə Hüseynağa qızı 24 yanvar 1978-ci il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-1995-ci illər 60 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1995-1999-c u illərdə Azəbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 2000-2002-ci illər isə burada magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Vergi”). 2011-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dünya İqtisadiyyatlı istiqaməti üzrə Qloballaşma şöbəsinin doktorantı olmuşdur. 1999-2007-cı illərdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Kommisiyasında mühasib, mütəxəssis, kadr üzrə mütəxəssis, imtahanların təşkili rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır. 2008-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində mütəxəssis vəzifələrində çalışmışdır. 2009-2020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

Hal-hazırda Qərbi Kaspi Universitetinin “İqtisadiyyat və Biznes” məktəbində dekan vəzifəsində çalışır.