Dİzayn

Proqram: Dizayn və texniki estetika üzrə maqistr

Müddət: 2 il

Təhsil forması: əyani

İllik təhsil haqqı: 1900 AZN

Təlim dili: Azərbaycan, ingilis və rus dili

 Dizayn və texniki estetika üzrə magistr proqramında dizayanda nəzəri prinsip və tətəqiqat medotları, dizayn fəaliyyətinin elmi və medotiki əsasları, dizaynın mövcud və perespektiv istiqamələri haqqında, tələb edilən elmi-tətqiqat işini aparmaq, pedaqoji fəaliyyət çərçivəsində müxtəlif lahiyə məsəsələrini həll etmək geniş və zəruri biliklər verilir. Magistr proqramı üzrə təhsil alana tətləbələr dizayn sənətinin tarixi və metadologiyası, dizaynın müasir problemləri ilə bağlı tətqiqatlar aparmaq bacaraıqları ilə bərabər dizaynda müasir üsullardan istifadə edərək lahiyələndirmə proseslərini həyata keçirtmək bacarıqlarını da öyrənirlər.

Dizaynın müxtəlif istiqamətlərində modelləşdirmə və lahiyələndirmə, müasir dizaynın prossesləri, erqonomik göstəricilərin və yüksək kompyuter texnologiyalarının tətbiqi ilə sistemli lahiyələndirmələr, formayarmanın analizi və medotları magistr tətqiqatlarının obyekti kimi seçilə bilər.

 Magistrant elmi-tədqiqat sahəsi üzrə aşağıdakı peşə vərdişlərinə yiyələnməlidir:

- Dekorativ sənətin tədrisində və yaradıcılıq prosesində modelləşdirmə üsullarından

istifadəyə;

- Yaradıcılıq prosesində sənətşünaslıq üzrə nəzəri biliklərdən istifadəyə;

- elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin planlaşdırılması və aparılmasına;

- elmi axtarışların nəticələrinin və yaradıcılıq işlərinin təqdimatını hazırlamağa;

- ixtisasın ümumi mənzərəsini təsvir etmək bacarığına;

 Magistrantlar mütləq qaydada elmi-pedaqoji təcrübə keçməli və magistr dərəcəsi almaq üçün magistr dissertasiyasını müdafiə etməlidirlər

Proqram uğurla başa çatdıqdan sonra magistrlar dövlət və özəl sektorda, təhsil sektorunda, qeyri-hökümət təşkilatlarında müvəfəqqiyyətlə işləyə bilərlər, eyni zamanda elmi fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər.

Proqramın tərkibi:

Humanitar və sosial elmlər:

- Xarici dil

- Ali məktəb pedaqogikası

- Psixologiya

Seçmə fənn:

1. Fəlsəfə

2. Politologiya

İxtisas-peşə hazırlığı fənləri:
- Dizayn sənətinin müasir problemləri
- Dizayn sənətinin tarixi və metodologiyası
- Dizaynda xüsusi rəsm-1
- Dizaynda xüsusi rəsm-2
- Dizayn layihələndirilməsinin metodikası-1
- Dizayn layihələndirilməsinin metodikası-2
- Dizaynda patentləşdirmə
- Şəhər mühitinin dizaynında müasir tendensiyalar
- Dizaynda xüsusi rəngkarlıq
Peşə hazırlığı üçün seçmə fənlər:
- Dizayn layihələndirmənin nəzəri əsasları
- Dizayn layihələndirmənin ekoloji aspektləri
- Dizaynda üslubların formalaşması
- Kompüter layıhələndirilməsinin müasir metodları
- Dekorativ tətbiqi sənət və dizayn
- Dizaynda etnik motivlər
- Layihələndirmə və maketləşdirmə
- Erqodizayn
- İnteryerdə işıq və rəng