Qərbİ Kaspİ Unİversİtetİndə "Müasİr İqtİsadİ nəzərİyyələr və Azərbaycan İqtİsadİyyatı" mövzusunda semİnar keçİrİlİb

Qərbi Kaspi Universiteti tələbələrinin fərdi inkişafı, dünyagörüşü, bilik və bacarıqlarının yüksəlməsi üçün ardıcıl olaraq layihələr, tədbirlər həyata keçirir. Eyni zamanda mütəmadi olaraq universitetdə yerli və xarici peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə seminar və treyninqlər təşkil edilir.

 

Bu gün universitetdə iqtisadiyyat üzrə təhsil alan tələbələr üçün ABŞ-ın Vaşinqton Universitetinin məzunu, iqtisad elmləri namizədi Vüqar Bayramovun seminarı təşkil edilib.
"Müasir iqtisadi nəzəriyyələr və Azərbaycan iqtisadiyyatı” mövzusundakı seminarda tanınmış iqtisadçı dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər və bu proseslərin ölkəmizə təsirləri barədə tələbələrə məlumat verib.

Daha sonra sual-cavab paneli olub, qonaq tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıb

 
gallery gallery gallery