Qərbİ Kaspİ Unİversİtetİndə Su Ehtİyatlarının İnteqrasİyalı İdarəçİlİyİ (SEİİ) üçün məlumatların İdarəçİlİyİnə daİr semİnar keçİrİlİb

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas benefisiar olduğu Avropa İttifaqının Su Təşəbbüsü (EUWI+ EAST) layihəsi çərçivəsində Fransanın IOWater (Beynəlxalq Su Ofisinin) tərəfindən 28-29 sentyabr 2017-ci il tarixlərində Qərb universitetində Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarəçiliyi (SEİİ) üçün məlumatların idarəçiliyinə dair təlim seminar keçirilmişdir. Bu seminarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin və digər benefisiar su ilə bağlı qurumların nümayəndələri, o cümlədən Elmlər Akademiyasının və müxtəlif Universitetlərin əməkdaşları da iştirak etmişlər. Seminarı açan layihənin Azərbaycanda təmsilçisi Rafiq Verdiyev iştirakçılara görüşün əsas məqsədi və proqramı barədə məlumat verdi və Qərb universitetinin rəhbərliyinə bü mühüm görüşün universitetdə keçirilməsinə şərait yaratdıqları üçün layihə komandasının minnətdarlığını bildirdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycanın təhsil müəssələrinin ölkənin su sektoruna lazımi tövhə verdiyini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Artıq ölkədə Avropa Birliyinin Su Çərçivə Direktivinin tələblərinə və Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Edilməsi prinsipinə əsaslanan müxtəlif tədris proqramları üzrə bakalavr, magistr və doktorantlar hazırlanır və universitetlərin müəllim və tələbə kollektivi tərəfindən bu sahədə müvafiq elmi tədqiqatlar aparılır. Layihə tərəfindən yaxın dövrlərdə həyata keçiriləcək təlimlərə ali təhsil mütəssələrinin müvafiq səviyyələrdə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları isə qeyd etdi ki, bu seminarın əsas məqsədi Çay Hövzəsinin İdarəçiliyi (ÇHİ) Planlarının hazırlanması üçün zəruri olan məlumatları emal edən qurumları bir araya gətirmək və onlar arasında səmərəli və intensiv məlumatlar mübadiləsinə və sıx əməkdaçlığa nail olmaqdır. Sonra layihənin eksperti Paul Haener bildirdi ki, qarşıda duran əsas hədəf Azərbaycandakı çay hövzələrində ÇHİ planlarının hazırlanmasını məlumatla təmin etmək üçün milli Su İnformasiya Sisteminin (SİS) məntiqi əsasının formalaşdırılmaq və onun ardınca, məlumatların idarəçiliyi prosesinə konkret şəkildə başlamaqdır. Bu sahədə layihə tərəfindən hazırlanan məlumatlar bazasının ilkin versiyasına dair təqdimat Paul Haener, və layihənin digər nümayəndələri olan Zurab Cinçaradze, Marta Boyko tərəfindən təqdim edilmişdir. Sonra layihənin eksperti Paul Haener bildirdi ki, qarşıda duran əsas hədəf Azərbaycandakı çay hövzələrində ÇHİ planlarının hazırlanmasını məlumatla təmin etmək üçün milli Su İnformasiya Sisteminin (SİS) məntiqi əsasının formalaşdırılmaq və onun ardınca, məlumatların idarəçiliyi prosesinə konkret şəkildə başlamaqdır. Bu sahədə layihə tərəfindən hazırlanan məlumatlar bazasının ilkin versiyasına dair təqdimat Paul Haener, və layihənin digər nümayəndələri olan Zurab Cinçaradze, Marta Boyko tərəfindən təqdim edilmişdir. QərbiKaspi Universitetində Avropa İttifaqının Su Təşəbbüsü (EUWI + EAST) layihəsi çərçivəsində Fransanın IOWater (Beynəlxalq Su Ofisinin) tərəfindən Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarəçiliyi (SEİİ) üçün məlumatların idarəçiliyinə dair seminar keçirilib

gallery gallery gallery gallery gallery gallery