Tələbələrİmİz Uşaqlar evİnİ zİyarət edİblər

Tələbələrimiz Uşaqlar evini ziyarət edərək, balacaların bayramını təbrik edib, onlarla birgə əyləncəli oyunlar təşkil ediblər.

 
gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery