Западно-Каспийский Университет

Библиотека

Qərbi Kaspi Universitetinin nəşrləri

Elmi xəbərlər jurnalı

Qərbi Kaspi Universiteti elmi tədqiqata xüsusi əhəmiyyət verir. 
Universitetin "Elmi Xəbərlər” jurnalı 2011-ci ildən nəşr olunur və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi jurnalların siyahısına daxildir (bax: http://www.aak.gov.az/jurnals/elm_nesr_dey_elav.pdf).  Jurnalın il ərzində 4 nömrəsi işıq üzü görür. "Elmi Xəbərlər” jurnalında Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və s. dillərdə elmi məqalələr dərc olunur.