We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Qərbi Kaspi Universiteti

Kitabxana

Qərbi Kaspi Universitetinin nəşrləri

Elmi xəbərlər jurnalı

Qərbi Kaspi Universiteti elmi tədqiqata xüsusi əhəmiyyət verir. 
Universitetin "Elmi Xəbərlər” jurnalı 2011-ci ildən nəşr olunur və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi jurnalların siyahısına daxildir (bax: http://www.aak.gov.az/jurnals/elm_nesr_dey_elav.pdf).  Jurnalın il ərzində 4 nömrəsi işıq üzü görür. "Elmi Xəbərlər” jurnalında Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və s. dillərdə elmi məqalələr dərc olunur.