Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа политических наук

Эльнара Газы-заде

Заместитель декана факультета политических и социальных наук

Современные интеграционные процессы, Международные организации, Внешняя политика Азербайджана, Внешняя политика

+994 12 565 39 77

elnara.qazizade@wu.edu.az

Qazı-zadə Elnara Adil qızı Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır. Azərbaycan Dövlət Universitetini 1978-ci ildə Tarix,tarixci və ictimai fənlər müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 2007-ci ildən Qərbi Kaspi Universitetinin “Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müəllimi,baş müəllim, dosent, kafedra müdir müavini, kafedra müdiri,dekan müavini, dekan vəzifələrində çalışıb. Hal-hazırda “Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər “ kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Tədris etdiyi fənnlər:Xarici syasət, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Müasir inteqrasiya prosesləri və s.

Elmi işləri:

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün proqramlar hazırlayıb və redaktoru olub:

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, Müasir inteqrasiya prosesləri və s.

Əsas elmi nəşrlər:

Məqalələr: “Понятие и сущность региональной интеграции” Məqalə Elmi xəbərlər №2 , 2012

“Азербайджанская Республика и международные организации” Qərb Universiteti Respublika Elmi –praktik konfransının materialları

“Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkişafı mərhələləri” Məqalə Qafqaz University ,Konfrans materialları

“Azərbaycan Respublikası və Avropa inteqrasiyası” Qərb Universiteti, Elmi Xəbərlər, ictimai seriya

“Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas iştirakçıları kimi” Qərb Universiteti, Elmi Xəbərlər, ictimai seriya

“Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu”. Respublika Konfransı materialları

“Azərbyacan Respublikasının mədəni əməkdaşlığının inkişaf mərhələləri”məqalə

“Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının banisi” Respublika Konfransı materialları,

“Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində” Respublika Konfransı materialları