Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа дизайна

Гюльрана Мирза

Доцент Доктор философских наук в области искусствоведения,

История искусства и дизайна, Современные проблемы дизайнерского искусства, История и методология дизайнерского искусства

+994 12 565 39 74

gulrana@wu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Sənətşunaslıq
  • Mədəniyyətşünaslıq

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

13.01.1956 Bakıda anadan olubdur.1974 ildə Bülbül adına Orta Ixtisas musiqi məktəbini ve 1979 - Uz.Hacibəyov adina Azərbaycan Dovlət Konservatoriyasını fərqlənmə diplomu ile bitirmişdir.1979-2002 illərdə 23 ve 2 saylı musiqi məktəblərində ve Tusi adına Pedaqoji Universitetdə ders demişdir .2002 ildən AMEA MII-da və Qərbi Kaspi Universitetində calışır. 2001 ildən Azərbaycan Rəssamlar Ittifaqının,Rusiya Imperatorluq Evi Cəmiyyətinin ve Azərbaycan Tarixi-Şəcərə Cəmiyyətinin üzvüdür.

2004 ildə "20 əsrin son 30 ilində Azərbaycan dəzgah rəngkarlığında rəssamın yaradıcı prosesi ve fərdi üslubu" movzusunda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasını uğurla mudafiə etmişdir.

2012 ildə AAK-nin qərarı ilə dosent adına layiq olunmuşdur.

Hal hazirda AMEA-nin Memarlıq ve Incəsənət Institutunun  aparıcı elmi işçisi və Institutun Dissertasiyalar Elmi Şurasının üzvüdur; Qərbi Kaspi Universitetinin dosentidir.

Azərbaycan,Turkiyə,Ingiltərə ve Almaniyada 11 monoqrafiyasi dərc olunmuşdur.150-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.O cumlədən  bir metodik vəsait ve 5 fənn proqramı.

Elmi nəşrlər:

1. Six masters of Azerbaijani painting. - Monography book,Berlin:,Lambert Academic Publishing ,2021,p.110 .

2. Nadir Qasumov.-Monography book,Baki:,Servet,Serq-Qerb,2019,104 s.

3.Tair Salahov.-Mon.b,Baki:,Servet,Serq-Qerb,2013.104 s,

4.Rasim Babayev.-Mon.b.,Baki:,Servet,Serq-Qerb,2013,104 s.

5.Nadir Abdurrahmanov.-Mon.b.,Baki:,Servet,Serq-Qerb,2013,104 s.

6.Omar Eldarov.-Mon.b.,London:,Anglo-Caspian Pbl.C.2005,pages 385.

7.Oqtay Sadigzade.-Mon.b.,Baki:,Cashioglu,2002,196s.

8.Elmira Shahtaxtinskaya.-Mon.b.,Baki:,21esr.YNE,2001,196s.

Bundan elave  Servet seriyasindan 3 monoqrafiya ve 150 cox elmi meqale:

141. Dekorativ tetbiqi senetde Qacar uslubu AErbaycan bedii medeniyyetinin tezahuru kimi - 5 -ci Dunya Xalca Simpoziumunda cixish.2017,Baku

142 .Qajar style in art as a phenomenon of Azerbaijani artistic culture./Jomard Publishing.New design ideas.Online.The journal.ISSN 2524-2148.2018,Vol.2/N1.