Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа высоких технологий и инновационного инжиниринга

Мурсал Насиров

Преподаватель

Заготовка и переработка лесных материалов

+994 12 565 39 74

mursal.nasirov@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Oduncaqşünaslıq
  • Mebel istehsalının texnologiyası
  •  Ağac emalının texnologiyası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nəsirov Mürsəl Sərdar oğlu 22 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə 9 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin İnşaaat-Texnologiya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illərdə isə həmin fakültədə magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Yataq mebel dəstinin itehsal texnologiyasının işlənməsi”). 2013-2015 ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları  kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. 2014-2016 cı illərdə Belorus Dövlət Texnologiya Universitetinin Texnologiya fakültəsinin Ağac emalının texnologiyası kafedrasında dissertant olmuşdur. (Elmi işin adı: “Azərbaycanin tarixi abidələrinin deqradasiya olunmuş oduncağinin xarici təsirlərdən konservləşdirmə və mühafizəsi” hal hazırda həmin mövzu üzrə tədqiqat işlərini davam etdirir). 2019-cu ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Mexanika və riyaziyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 16 elmi məqalənın, fənn proqramlarının müəllifidır.