Western Caspian University

Teachers

School of Advanced Technologies and Innovative Engineering

Mursal Nasirov

Lecturer

Supply and processing of forest materials, Machinery and equipment of wood processing enterprises, Woodworking, Sawed wood materials, Hydrothermal processing of wood

+994 12 565 39 74

mursal.nasirov@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Oduncaqşünaslıq
  • Mebel istehsalının texnologiyası
  •  Ağac emalının texnologiyası

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Nəsirov Mürsəl Sərdar oğlu 22 avqust 1976-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə 9 nömrəli məktəbdə orta təhsil almışdır. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin İnşaaat-Texnologiya fakültəsində bakalavr təhsili almışdır. 1997-1999-cu illərdə isə həmin fakültədə magistr təhsilini davam etdirmişdir (Elmi işin adı: “Yataq mebel dəstinin itehsal texnologiyasının işlənməsi”). 2013-2015 ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları  kafedrasında müəllim vəzəfəsində çalışmışdır. 2014-2016 cı illərdə Belorus Dövlət Texnologiya Universitetinin Texnologiya fakültəsinin Ağac emalının texnologiyası kafedrasında dissertant olmuşdur. (Elmi işin adı: “Azərbaycanin tarixi abidələrinin deqradasiya olunmuş oduncağinin xarici təsirlərdən konservləşdirmə və mühafizəsi” hal hazırda həmin mövzu üzrə tədqiqat işlərini davam etdirir). 2019-cu ildən Qərbi Kaspi Universitetinin Mexanika və riyaziyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 16 elmi məqalənın, fənn proqramlarının müəllifidır.