Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа политических наук

Орхан Валиев

Доктор философии области политических наук

Сравнительная политика, Социология, Сравнительные политические системы, Этнополитология

+994 12 565 39 77

orxan.veliyev@wcu.edu.az

Orxan Həsən oğlu Vəliyev 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər Fakültəsi fəlsəfə kafedrasında bakalavr təhsili almışdır.2012-2014-cü illərdə Prezident Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Siyasi idarəetmə fakültəsində “milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2014-cü ildə Türkiyə Respublikasının dövlət təqaüdünü qazanmış və 2015-2020-ci illərdə Sakarya Universiteti Siyasi elmlər və dövlət idarəçiliyi kafedrasında doktorantura təhsili almışdır. 20.07.2020 tarixində “Çarlıq Azərbaycanının millətləşmə prosesi: 1850-1920” başlıqlı dissertasiyasını yekdilliklə müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almağa haqq qazanmışdır. 2021-ci ildə Türkiyə Respublikasının dövlət təqaüdünü qazanmış və 11.02.2021-11.06.2022 tarixlərində Trakya Universitetində doktorantura sonrası (posdoc) tədqiqatı aparmış və tədqiqatın nəticəsini məqalə olaraq nəşr etmişdir. Akademik fəaliyyətə 2018-2019-cu tədris ilində Qərbi Kaspi Universiteti Politologiya və Benəlxalq münasibətlər kafedrasında başlamışdır. 01.07.2022-31.08.2022 tarixlərində Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti Diaspora Araşdırmaları Mərkəzində qonaq tədqiqatçı kimi çalışmışdır.Azərbaycan cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə Quyu jurnalının xüsusi “İstiqlal” nömərisini tərtib etmişdir.

 

Əsas elmi nəşrlər:

· Kitab

№ A.S.A. ELMI DƏRƏCƏ TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR Korporativ e-mail VƏZİFƏ

1. Orxan Vəliyev Həsən Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Comparative politics Sociology Comparative political systems Etnopolitologiya orxan.veliyev@gmail.com Müəllim

- Valiyev, O. (2020). Azerbaycan’da Milliyetçilik (Nationalism in Azerbaijan [in Turkish]). Türkiye Notları Yayınevi

- Vəliyev, O. (2021). Azərbaycan Millətçiliyi (Azerbaijani Nationalism [from Turkish to Azerbaijani]). Milliyyət Araşdırmalar Mərkəzi

· Kitab fəsilləri

- Valiyev, O. (2022). Sekülerleşme ve Milliyetçilik Teorileri Işığında I ve II. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Karşılaştırmalı Tahlili (Comparative Analysis of First and Second Republic of Azerbaijan in the Context of Secularism and Nationalism [in Turkish]). In Alptekin M. Y. & Çevik, Z. (Eds.), Türk Dünyasında ULUS İNŞASI, Nobel. 55-70. Link

- Vəliyev, O. (2021). Azərbaycanda millətləşmə prosesinin (1850-1920) modelləşdirilmə cəhdi ([in Azerbaijani]), In Necef, E. (Eds.), Azərbaycan – Milli Kimliyinin Tarixi Məsələləri (Historical Issues of Azerbaijani National Identity), YEK. 236-251.

· Akademik jurnallarda nəşrlər və kitablar müəllifidir:

- Valiyev, O. (2022). Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi Bağlamında Milliyetçiliğin Epistemik Tahlili (Epistemic Analysis of Nationalism in the Context of Nebi Mehdiyev’s Theory of Knowledge [in Turkish]).

- Valiyev, O. (2021). Tarih ve Bilik: Azerbaycan Milliyetçiliğinin Epistemik Tahlili (History and Knowledge: Epistemic Analysis of Azerbaijani Nationalism [in Turkish]). Felsefe ve sosyal-siyasi ilimler dergisi / Journal of Philosophy and Social-Political Sciences

- Valiyev, O & Bezci, B. (2021). Ahundzade’de Millet Fikrinin Oluşumunu Miroslav Hroch’un Küçük Millet Modeli Bağlamında Tartışmak (Evaluation of the Formation of the Idea of Nation for Ahundzade within the Framework of Miroslav Hroch’s Approach [in Turkish]).

- Valiyev, O. (2020). Resulzade’de Azerbaycancılık İdealini Küçük Millet Modeli Bağlamında Tartışmak (Discussion of Azerbaijanism Idealism in Resulzade’s Thought in the Context of Small Nation Model [in Turkish]). İnsan ve Toplum / The Journal of Humanity and Society,

- Valiyev, O. (2020). Milletini ve Devletini Arayan Bir Etnik Grup: Azerbaycan Örneği: (1850-1920) (An Ethnic Group Which Was Seeking Its Nation and State: The Azerbaijani Case (1850-1920) [in Turkish])

 

Kitablar:

- Valiyev, O. (2021). Nebi Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi. Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları

- Valiyev, O. (2022). Kadir Dede, Edebiyatın Ulusu Ulusun Edebiyatı. Insan&Toplum-The Journal of Humanity&Society

· Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilən məruzlər:

- Türkiye’s Geopolitical Destiny: From a Closed Nationality to a Flexible Regional Center Country VI. Middle East Congress on Politics and Society – Sakarya University, Sakarya Türkiyə, 2022. Link