We apologize for the temporary failure that occurred due to website maintenance

Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа социальных наук

Рейхан Гусейнова

Доктор философских наук в области искусствоведения,

Культурология

+994 12 565 39 77

reyhan.huseynova@wu.edu.az

Qərbi Kaspi Universitetinin Humanitar Elmlər Bölməsinin dosenti, Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyətinin vitse-prezidenti, baş qərargahı Vaşinqtonda yerləşən  Azərbaycan Respublikasında Minilliyin layihəsi Qlobal təşkilatın Azərbaycan bölməsi üzrə gələcəyi Araşdırma  Cəmiyyətinin təsisçisi və rəhbəri, fəlsəfə doktoru, kulturoloq, Napoleon I Bonapartın təsis etdiyi iki Fransa ordeni Kavaleri (fr.Chevalier ): Fransanın “Fəxri Legion” Ordeninin Kavaleri (fr.Ordre national de la Légion d'Honneur) (2016), eyni zamanda Fransanın “Akademik Palma” Ordeninin (fr.OrdredesPalmesacadémiques) Zabiti (2020).

 

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

 Kulturologiya

Təhsil və peşə fəaliyyəti haqqında məlumatlar:

Hüseynova Reyhan Kamran qızı 23 iyul 1963- ci il Moskva şəhərində anadan olmuşdur.1981-ci ildə fortepiano ixtisası üzrə Bül-Bül adına xüsusi musiqi məktəbini bitirmişdir.

1981-1986 – Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında - müəllim, müşayiətçisi

1986-1989 - Azərbaycan Dövlət Universiteti, aspirant, Fəlsəfə elmləri doktoru

2007 – Ali Attestasiya Komissiyası, dosent

İş təcrübəsi:    2006-bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr

                        2004 – Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident

                        2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim

                         2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor

                         1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan

                         1997- bu günə kimi Qərbi Kaspi Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent

                         1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi

 

 2014 - bu günə kimi University Foundation Courses, təsisçi

2006 - bu günə kimi – Azərbaycan Futuroloqlar Cəmiyyəti, təsisçi və sədr

2004 – bu günə kimi Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyəti, vitse prezident

2002-2004 – Bakı Slavyan Universiteti, Avropa Araşdırmalar Departamenti, müəllim

2000-2001 – Qərb Universiteti, prorektor

1998-2000 – Qərb dilləri və araşdırmaları fakültəsi, dekan

1997 - bu günə kimi - Qərb Universiteti, Humanitar Elmlər Bölməsi, dosent

1989-1996 – Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Mədəni Araşdırmalar Bölməsi

Elmi nəşrlər:

 1. Müasir Dünyada QHT-lər və Uşaqlar,The NGO Revolution - QHT-in Dünya Assosasiyası (WANGO), ABŞ 2006  
 2. Azərbaycanın müasir mədəniyyət komponenti kimi Klassik Muğam.// Beynəlxalq konfransın materialları. "Azərbaycan bu gün: Ədəbiyyat, cəmiyyət, dil" Şərq dilləri və sivilizasiya Universiteti.

INALCO; Paris , Fransa, 2004

 1. Keçid dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin problemləri./ / Beynəlxalq konfransın materialları. Cənubi Qafqaz yeni geostrategical münasibətləri kontekstində. Bakı 2003.
 2. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixinin öyrənilməsi vacibliyinə dair sual.// Konfrans;n materiallar; “Azərbaycan elm və mədəniyyət”, cari problemlər. 2003
 3. Tədris proqramı: “Azərbaycan mədəniyyət tarixi” Bakı 2003.

Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin möhürü

 1. Tədris proqramı: “Sahə tədqiqatlarına giriş” Bakı 2002.
 2. Avropa təcrübəsi və Azərbaycan şüuru. // Milli şüur üzrə Beynəlxalq Elmi kollokvium materialları. Qərb Universiteti. Bakı 1999
 3. Tədris proqramı : “Dünya mədəniyyət tarixi” Bakı 1997.
 4. Milli və beynəlxalq incəsənət. / / Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tematik toplusu. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. Bakı 1995
 5. Fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsi üzrə yarışma üçün dissertasiya  Bakı 1993
 6. Şəxsin milli şüurunun bədii əsərləri və formalaşması.  / / Elmi əsərlərin tematik toplusu. Azərbaycan Dövlət Universiteti /Bakı 1992.
 7. İncəsənətdə rəssamın nümayiş olunmuş şəxsiyyətinin bəzi aspektləri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi işlər toplusu. Insan amilinin intensivləşdirilməsinin mənəvi və estetik aspektləri. Bakı 1990
 8. Ədəbiyyatda rəssamın şəxsiyyətinə dair sual.// XI Respublika elmi aspirant konfransının materialları. Bakı 1988
 9. “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının toplusu-  Müasir Avropa dövlətlərinin xarici siyasətində  islam dininə münasibət / Attitudes toward Islam in foreign policy of European States Bakı 30.05. 2017
 10. Futures of a Complex World 12–13 June 2017, Turku, Finland

Education –Reyhan Huseynova “The future of education, teaching and employment”

 1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN DIGITAL ECONOMY

Modern Challenges and Real Opportunities 13-14 February 2020, Baku / Azerbaijan Издание материалов конференции- Технологические тенденции и вызовы. Нейронет и  цифровая экономика 2.0 / Technological trends and challenges. Neuronet and the digital economy 2.0