Западно-Каспийский Университет

Преподаватели

Школа политических наук

Салман Ибишов

Доктор философии по истории

История

+994 12 565 39 77

salman.ibishov@wcu.edu.az

Akademik fəaliyyətinin istiqamətləri:

  • Azərbaycan tarixi(1828-1920ci ilə qədər)
  • Tarixşünaslıq
  • Mənbəşünaslıq

Təhsil və peşə fəaliyyətləri haqqında məlumatlar: 1969-cu il aprelin 24-də Saatlı rayonunun Mircəlal kəndində anadan olmuşdur.1986-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.1996-cı ildə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1996-1999-cu illərdə BDU-nun aspiranturasında əyani təhsilini davam etdirmişdir.10-larla elmi əsərin müəllifi olan S.Ə.İbişovun aşağıdaki kitabları nəşr olunmuşdur:  “Quba xanlığının əhalisi(tarix demoqrafik tədqiqat)”  “Quba xanlığı:əhali tarixi və azadlıq mücadiləsi”. 2020-ci ildən  Qərb Universiteninin  tarix və fəlsəfə kafedrasının müəllim vəzifəsində çalışır.